x 

Att köpa nytt batteri när det gamla är slut är ett mycket bra miljöval. Det finns dock lite mer att tänka på och det är att återvinna ditt gamla batteri. Vi på batterikungen är medlemmar i E-Kretsen och rapporterar och betalar varje månad lagstadgade avgifter för de batterier vi säljer. På detta sätt bidrar vi med att det finns återvinningsstationer som tar hand om gamla batterier etc.

Vill du läsa mer ? Besök gärna Naturvårdsverkets sida där bla kan enkelt kontrollera vilka företag som följer dessa regler ( du hittar oss under Brantech System AB som är vårt juridiska namn... )